Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de website: iedere website waarin Topdakkapel een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • Topdakkapel: de bevoegde uitgever van deze website;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de website van Topdakkapel. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
 2. Topdakkapel zorgt ervoor dat de inhoud van de webpagina’s altijd actueel is. Ondanks deze zorg en aandacht kan het gebeuren dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. Topdakkapel verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. Topdakkapel is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. Topdakkapel mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Topdakkapel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is Topdakkapel niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je vanuit de webpagina verzendt.
 8. Topdakkapel behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Topdakkapel de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. Je zult Topdakkapel, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan je gebruik van de webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de website van Topdakkapel? Dan kun je contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden.