heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel?

Heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel?

Bij een grote verbouwing, zoals het plaatsen van een dakkapel, denk je toch al snel aan de regels. Mag dat wel? Moet ik ergens rekening mee houden? Heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel? Het woud aan regels en bepalingen is niet voor iedereen even overzichtelijk. Daarom zetten wij een en ander op een rijtje. Zo weet je snel of je vergunningsvrij verbouwt of dat je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Waarom heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel?

Een dakkapel zorgt in één kap voor licht en ruimte. Toch kun je hem niet zomaar laten plaatsen. Je moet rekening houden met veiligheid van jezelf en je omgeving én je bouwwerk moet in de omgeving passen. Om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren én dat de wereld geen brei van dubieuze bouwwerkjes wordt; bestaan er omgevingsvergunningen. Die moet je aanvragen bij de gemeente, opdat zij in de gaten kunnen houden of alles bouwtechnisch een beetje klopt.

Vergunningsvrij een dakkapel laten plaatsen

Je hebt geen vergunning nodig voor je dakkapel wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je plaatst de dakkapel aan de achter- of zijkant van de woning. Het zijdak mag niet grenzen aan openbaar gebied.
  • De dakkapel moet een plat dak hebben.
  • Vanaf de onderkant gemeten is de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter.
  • De onderkant van de dakkapel ligt tussen de 0,5 en 1 meter boven het laagste punt van het dak.
  • De bovenkant van de dakkapel ligt minimaal 0,5 meter onder het hoogste punt van het dak.
  • De zijkanten van de dakkapel liggen minimaal 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
  • De dakkapel komt op een permanente woning (geen woonwagen of -keet of woning voor tijdelijke bewoning).

Let op: woon je in een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht: neem dan contact op met de gemeente voor de mogelijkheden van het (vergunningvrij) plaatsen van een dakkapel.

Een dakkapel plaatsen aan de voorzijde

Heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel aan de voorzijde van het huis? Vaak wel. Alleen als het bestemmingsplan anders zegt of wanneer er geen welstandseisen gelden. En ook als iemand anders al een dakkapel aan de voorzijde heeft geplaatst is er vaak wel wat mogelijk. Daarbij geldt dat óók aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen moeten worden voldaan.

Heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel? Doe de vergunningscheck!

Voldoen jouw plannen niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn? Of twijfel je wat op jouw woning van toepassing is? Dan kun je altijd een vergunningscheck doen op www.omgevingsloket.nl. Ook even bellen met de gemeente of rondkijken op de website van je gemeente kan je meer vertellen. Dat geldt ook voor het bovenstaande diagram van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Als je de checklist hebt doorgelopen weet je al een beetje waar je aan toe bent.

heb ik een vergunning nodig voor mijn dakkapel?

Wij kunnen je helpen met je vergunning

Wil je dat we meedenken over de vergunning of kom je er helemaal niet uit? Wij doen dit al járen en weten vaak feilloos waar je rekening mee moet houden. Wij kunnen het benodigde bouwkundige tekenwerk regelen én de aanvraag indienen bij de gemeente. Hiervoor is het belangrijk dat ook de bestaande bouwtekeningen beschikbaar zijn. Die moeten namelijk ook digitaal aangeleverd worden. De bestaande bouwtekeningen kun je vaak gewoon aanvragen bij het archief van de gemeente. Zijn er geen oorspronkelijke tekeningen beschikbaar, dan kunnen we tekeningen laten maken door een tekenbureau. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.