omgevingsvergunning voor uw dakkapel

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning voor uw dakkapel nodig?

Topdakkapel kan uw vergunning verzorgen als u dit nodig heeft. Dit is exclusief leges kosten welke de gemeente aan u berekend voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor uw dakkapel. Deze kosten variëren per gemeente.
Een dakkapel geeft u meer ruimte en licht. In de meeste gevallen creëert u daarmee de mogelijkheid voor een extra werk, hobby of slaapkamer.

Omgevingsvergunning voor uw dakkapel

Ook renovatie van de zolder of verdieping kan een gelegenheid zijn om de oude kapel te vervangen.
Een dakkapel plaatsen kan in sommige gevallen niet zomaar. Uw woning en de locatie van het dakkapel moet daarvoor aan bepaalde eisen voldoen. Het is dan ook voor de consument vaak moeilijk te beoordelen of zij deze nodig hebben of niet. Wij van Topdakkapel helpen u graag

Belangrijk is de locatie waar u de dakkapel op wilt laten plaatsen. In de regel geldt dat dakkapellen aan de voorzijde (en bij hoekwoningen uitkijkend op een openbare weg of openbaar groen) vaak een grote invloed hebben op de omgeving van uw wijk. Deze locaties zijn dan ook in bijna alle gevallen vergunning plichtig.
Deze regel geld vaak niet voor dakkapellen die aan de achterzijde worden geplaatst. Dakkapellen aan de achterzijde zijn dan ook in bijna alle gevallen vergunning vrij, indien uw woning aan bepaalde eisen voldoet.

Voldoet uw dakkapel aan de eisen zoals hier in de tekening, dan mag uw dakkapel zonder omgevingsvergunning worden geplaatst. Doe hier de vergunning check.

https://www.omgevingsloket.nl/

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw te plaatsten dakkapel aan alle voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Doe een snelle indicatieberekening voor uw dakkapel en vraag direct een offerte voor een dakkapel aan.